Αυλάκι

Το Αυλάκι έχει υψόμετρο 72 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, σε γεωγραφικό πλάτος 38,906362621 και γεωγραφικό μήκος 22,5564077731.

Ακολουθηστε μας